เทคโนโลยี


พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อความงามที่มีสุขภาพดี

■ พอลิเมอร์ที่ละลายได้ทางชีวภาพที่ละลายน้ำได้ซึ่งเปิดใช้งานคอลลาเจน
- กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังโดยไม่ต้องใช้อนุภาค

- ทำให้สามารถทาลงในชั้นผิวหนังใดๆ ก็ได้ และช่วยให้ผสมกับส่วนผสมออกฤทธิ์อื่นๆ ได้.

■ เปิดใช้งานการกระตุ้นทางชีวภาพ คืนความอ่อนเยาว์โดยไหมดูดซับ

- เปิดใช้งานสองการกระทำรวมกัน การยกและการสร้างใหม่

- ช่วยสร้างนวัตกรรมวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อคืนปริมาตรให้นานขึ้นและกระชับผิวให้แข็งแรงขึ้น

- ช่วยให้ส่งโมเลกุลทำงานเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

■ เทคโลโนยีระบบส่งยาอัจฉริยะ

- ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายของสารออกฤทธิ์ไปยังอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เฉพาะเจาะจง

- ช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายของสารออกฤทธิ์ที่ไม่ชอบน้ำและความเสถียรในระยะที่เป็นน้ำ

- ปกป้องสารออกฤทธิ์จากโปรตีเอสและเปปไทเดสภายในร่างกาย